ДРАЧ - ГОЛЕМ

Complex Koloseu - ДРАЧ
Complex Koloseu - ДРАЧ

КОМПЛЕКС КОЛОСЕУ е во Голем на 6км од Драч на 100м од плажа.

Погледни
ХОТЕЛ ЛУМИ - ДРАЧ ГОЛЕМ
ХОТЕЛ ЛУМИ - ДРАЧ ГОЛЕМ

Комплекс -Хотел Луми се наоѓа во населба Голем на 6км од Драч

Погледни